Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Activitatile din cadrul programului se realizeaza conform urmatorului proces

1. Înscrierea companiei în program

Membrii Clubului Verde sunt companii și nu persoane. Participarea în cadrul sesiunilor de lucru a Clubului începe prin inregistrarea oficială a companiei dumneavoastră și achitarea taxei de participare. În urma exprimării intenției de participare, reprezentanții CNPCD vă vor prezenta și explica în detaliu programul și activitățile și vă vor pune la dispoziție Acordul de Colaborare a cărui semnare vă ofera calitatea de membru și participant la toate activitățile Clubului.

2. Desemnarea participanților

Companiile devenite membre ale Clubului Verde vor desemna un număr de maxim 2 persoane pentru participarea în cadrul sesiunilor de lucru și a activităților conexe. Desemnarea participanților se realizează prin înscrierea acestora în Acordul de Colaborare și alocarea resurselor de timp necesare participării pe toată durata programului.

3. Participare în cadrul modulelor de lucru

Sesiunile de lucru sunt organizate și coordonate în totalitate de către experții CNPCD, la sediul organizației noastre. Participarea la aceste sesiuni se realizează în baza unui calendar clar definit și a unui program în cadrul căruia sunt îmbinate activități de instruire, activități practice de adresare a problemelor specifice companiilor participante, deprinderea utilizării instrumentelor de lucru, schimb de idei și planificare. Între sesiunile de lucru, membrii Clubului si experții CNPCD se află într-un contact permanent, asigurând implementarea și urmărirea acțiunilor stabilite.

4. Dezvoltare plan de acțiune, pas cu pas

Utilizând metodologia RECP (Resource Efficiency and Cleaner Production), experții CNPCD vor ghida fiecare companiei în parte de-a lungul unui proces cuprinzând: identificarea și întelegerea performanțelor curente ale companiei, identificarea oportunităților de îmbunătățire, determinarea și evaluarea opțiunilor și stabilirea măsurilor de acțiune, toate sub forma unui plan de lucru concret bazat pe date concrete și ancorat într-un sistem de indicatori care permit evaluarea progresului.

5. Evaluare și implementare plan de acțiune

Odată determinat, planul de acțiune este implementat de către fiecare companie în parte iar eficiența aplicării sale este monitorizată impreuna cu experții CNPCD. Cu ajutorul instrumentelor de lucru puse la dispoziție, companiile vor putea măsura performanțele opținute si vor pune bazele unui proces de îmbunătățire continuă care poate fi extins și aplicat apoi la orice nivel organizațional. De-a lungul întregului proces, companiile vor dobândii o înțelegere aprofundată a performanțelor economice și de mediu, a metodelor de îmbunătățire a acestora și vor fi capabile să își reduca costurile, impactulu asupra mediului și să își sporească eficiența utilizări resurselor.

Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania