Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Suntem membrii activi ai următoarelor organizații

RECPnet este rețeaua globală pentru promovarea, adaptarea și adoptarea pe scară largă a Eficientizării Consumului de Resurse și Producției Curate în economii aflate în curs de dezvoltare și tranziție. Ca agenții patronale, UNIDO (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială) și UNEP (Programul de Mediu al Natiunilor Unite), oferă suport pentru rețeaua RECPnet prin programul lor comun “RECP Programme”. RECPnet are menirea să faciliteze și să contribuie la dezvoltarea efectivă și eficientă, aplicarea, adaptarea și replicarea conceptelor, metodelor, politicilor, practicilor și tehnologiilor de eficientizare a consumului de resurse și producție curată în țările aflate în curs de dezvoltare și în tranziție, să faciliteze cooperarea Nord – Sud și Sud – Sud și transferul de cunoștințe, experiențe și tehnologii relevante. Mai multe … http://recpnet.org/page/recpnet-a-global-network

PREPARE este o organizație informală cu parteneri din întreaga Uniune Europeană, o rețea pentru experți individuali și organizații active în promovarea producției și consumului durabile, bazată pe integritate și independența față de orice grup specific de interese. Organizatia are ca scop stabilirea agendei pentru producție și consum durabile prin întelegerea proactivă a noilor provocări și dezvoltarea de soluții inovative. Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile reprezintă punctul focal național pentru PREPARE și este pregătit să ofere informații suplimentare și să sprijine experti sau organizații experte să adere la rețea. Pentru mai multe informații vă rog să accesați pagina web a PREPARE Mai multe … http://prepare-net.com

Parteneriatul Global pentru Turism Sustenabil este o inițiativă globală lansată în 2011 în scopul adoptării principiilor sustenabilității în politicile, dezvoltarea și operațiunile specifice sectorului turistic. Inițiativa a fost propusă de Programul Natiunilor Unite pentru Mediu și este coordonată de guvernul francez încă de la crearea sa. Parteneriatul Global pentru Turism Sustenabil, setează criterii, standarde și ghiduri pentru sectorul turistic în vederea asigurării sustenabilității acestuia. Mai multe …http://globalsustainabletourism.com/en/

Centrul și Rețeaua pentru Tehnologii Climatice este brațul operațional al Mecanismului Tehnologic al UNFCCC găzduit de UNEP și UNIDO. Centrul promovează accelerarea transferului tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea rezistentă la schimbările climatice la cererea țărilor în tranziție și în curs de dezvoltare . CTCN oferă soluții tehnologice, programe educative și consiliere în domeniul politicilor de mediu, a cadrului legal de reglementare adaptat nevoilor fiecărei țări. Mai multe … https://www.ctc-n.org/

Coaliția pentru Mediu își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a Romaniei prin implicarea societății civile. Coaliția este formată din 74 de organizații non-guvernamentale active în domeniul protecției mediului și reprezintă cea mai importantă voce în relație cu factorii de decizie, în special în relație cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Mai multe ... http://coalitiapentrumediu.ro/


REIN: Rețeaua Română pentru Ecoinovare

REIN este o rețea informală a actorilor cheie din România, inițiată în anul 2016 în cadrul proiectului „Partneriat pentru Ecoinovare” care aduce împreună clustere, universități, institute de cercetare, ministere, companii, ONGuri și experti. REIN are menirea de a încuraja adoptarea ecoinovarii în industrie și în sectorul public, de a contribui la dezvoltarea educației și a capacității tehnice în acest domeniu și de a propune politici publice care să sprijine companiile să ecoinoveze. Colaborăm cu membrii pentru promovarea ecoinovarii la nivel național și de a crea consilieri de încredere pentru industrii și decidenți politici din România.


EREK - Centrul European pentru Eficienta Resurselor, iși propune să ajute companiile europene, în special IMM-urile, să economisească costuri cu resursele: energeie, materiale. apă. EREK furnizeaza instrumente, informații și oportunități de afaceri care prezintă moduri noi și mai bune de a fi eficient din punct de vedere al utilizării resurselor și de a beneficia de modelele de afaceri circulare care transformă deșeurile în bunuri de valoare.
EREK sprijină, de asemenea, organizațiile naționale, regionale și locale din Europa care colaborează cu IMM-urile pentru a-și îmbunătăți performanțele de mediu, ajutându-le să devină mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

IMM-urile pot beneficia de următoarele avantaje grație instrumentelor și serviciilor oferite de EREK:
• Accesul la cunoștințe privind cele mai bune tehnologii disponibile și modele de afaceri
• Control mai bun al costurilor pentru consumul de energie, apă și materiale
• Verificări de conformare cu viitoarele reglementări
• Reducerea dependentei de furnizori
• Demonstrarea rentabilitatii investițiilor atunci când sunt adoptate măsuri de eficientizare a utilizării resurselor
• Informații privind sursele de finanțare și furnizorii de tehnologie
• Crearea unei imagini verzi care permite tintirea unor segmente noi de clienți

EREK oferă organizatiilor suport pentru IMMuri următoarele informații:
• Instrumente pentru întreprinderi pentru evaluarea potențialul de economisire
• Acces la cunoștințe internaționale de vârf, expertiză tehnică și practici privind eficiența utilizării resurselor
• Workshopuri educative și evenimente de networking
• Cursuri online pentru a învăța de la experți în eficiența resurselor
• Prezentare generală a programelor de sprijin relevante disponibile la nivel european, național și regional
• Actualizări privind evenimentele profesionale din cadrul comunității

Activitățile concrete includ:
• Instrumentul european de autoevaluare a eficienței resurselor pentru IMM-uri - Catalog de măsuri de îmbunătățire a eficienței resurselor Baza de date europeană privind eficiența resurselor
• Platforma online EREK
• Cunoștințe structurate privind cele mai bune practici privind eficiența utilizării resurselor - știri, tendințe și informații privind programele suport
• Baza de date și rețeaua europeană gestionată de organizația națională și regională care acordă sprijin IMM-urilor în ceea ce privește măsurile de eficiență a utilizării resurselor
• Workshopuri de instruire si formare profesionala
• Resurse informationale, expertiză și schimb de experienta

Pentru mai multe informatii va rugam accesati pagina: https://www.resourceefficient.eu/en/erek-toolkit

EEB este cea mai mare rețea europeană de organizații civile, reunind aproximativ 140 de organizații ale societății civile din mai mult de 30 de țări europene. EEB militeaza pentru dezvoltare durabilă, justiție ecologică și democrație participativă.
EEB abordează problemele de mediu cele mai presante din Europa prin stabilirea agendei, monitorizarea, consilierea și influențarea modului de abordare a acestor probleme de către UE. Tematica include aspecte referitoare la schimbările climatice, biodiversitate, economia circulară, aerul, apa, solul, poluarea chimică, precum și politicile privind industria, energia, agricultura, proiectarea produselor și prevenirea deșeurilor.
NCSPC, ca membru asociat al EEB și se implica activ în grupul de lucru privind deșeurile, discută și împărtășește informații privind politicile de gestionare a deșeurilor la nivelul UE, la nivel național și regional.

Pentru mai multe informatii va rugam accesati pagina: http://eeb.org/
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania