National Center for Sustainable Production and Consumption

TREO (Instruire în domeniul Eficientizării Consumului de Resurse și al Optimizării)


Perioada: 2013-2015


Descriere generală: TREO a fost un proiect de parteneriat a carui obiectiv principal a fost acela de a transfera și exploata cursul de educare și instruire profesională în domeniul ecoeficienței  dezvoltat în cadrul parteneriatului TRUST IN către organizații de educare care oferă programe de formare, reprezentanți ai mediului de afaceri și întreprinderi din tările partenere.  Proiectul a fost implementat de către un numar de 14 parteneri și a fost finanțat prin intermediul programului Leonardo da Vinci – Sprijinirea Parteneriatelor


Activități și rezultate: În cadrul TREO, cinci ateliere de lucru au fost organizate în diferite țări, fiecare fiind specializat într-unul dintre sectoarele vizate de proiect. O atenție deosebită a fost acordată facilitarii participării părților interesate relevante, importante, inclusiv școlilor și instituțiilor IFP, experți în învățământ superior, IMM-uri, asociații profesionale, camere de industrie și comerț, organizații comerciale, regionale și autoritățile locale. Curiculele educaționale dezvoltate în cadrul TREO, alături de informații suplimentare pot fi găsite aici: http://www.prepare-net.com/project/treo

Fostering Industrial Symbiosis through the development of a novel and innovative training
+
EduZWaCE - "Education for ZERO WASTE and CIRCULAR ECONOMY"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
Prevenirea și reducerea generării deșeurilor în companii
+
Soluții inovative pentru industria reciclatoare a DEEE
+
Instruire în domeniul eficientizării consumului de resurse si al optimizării
+
Parteneriat pentru ecoinovare
+
ALL CNPCD PROJECTS
Project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania