National Center for Sustainable Production and Consumption

Perioada: 2014-2015


Descriere generală: “Medgreen” este un proiect European finanțat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013,  co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”;  Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competitivității polilor de creștere economică.


Activități și rezultate: CNPCD a contribuit la creearea unui baze de date regionale (regiunea S-V) a deșeurilor industriale generate în regiunea de vest, cuprinzând clasificarea și codificarea acestora, cantități și metode de reciclare și valorificare. Informațiiile colectate au fost puse la dispoziția tuturor actorilor interesați cu ajutorul unei platforme web dedicate. Beneficiarii direcții ai activităților CNPCD, 14 companii din industrie și sectorul logistic, au fost sprijinite să identifice soluții de prevenire și reducere a deșeurilor generate și să pună în acțiune un plan în acest sens.

Fostering Industrial Symbiosis through the development of a novel and innovative training
+
EduZWaCE - "Education for ZERO WASTE and CIRCULAR ECONOMY"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
Prevenirea și reducerea generării deșeurilor în companii
+
Soluții inovative pentru industria reciclatoare a DEEE
+
Instruire în domeniul eficientizării consumului de resurse si al optimizării
+
Parteneriat pentru ecoinovare
+
ALL CNPCD PROJECTS
Project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania