National Center for Sustainable Production and Consumption

Programul pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor din România, cu accent pe consolidarea expertizei naționale în domeniile Producție Curată (CP) și Responsabilitate Socială (SR), în special în sectorul turismului


Perioada: 2009-2011


Descriere generala: Proiectul a fost adresat unităților hoteliere, angajațiilor acestora și experților în turism cu scopul de a crește capacitatea tehnică a acestora de a identifica și de a implementa măsuri de eficientizare a consumului de resurse , de a crește calitatea serviciilor și gradul de satisfacție a clienților și angajaților.

Proiectul a fost coordonat de către UNIDO (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială), implementat de catre CNPCD în parteneriat cu Trend Hospitality și sprijinit de către Ministerul Turismului. Finanțarea a fost asigurată de către Secretariatul de Stat pentru Cooperare Economică a Elveției.


Activități și rezultate: Împreună cu partenerii săi și cu sprijinul a doi experți elvețieni, CNPCD a organizat și desfășurat 174 de worskhopuri în cadrul a 12 hoteluri din București și Valea Prahovei, a instruit un numar de 163 de angajați și 49 de experți, facilitând reducerea consumurilor de apă, energie electrică, gaz natural, reducerea cantităților de deșeuri și a consumului de substanțe chimice, echivalent cu o reducere totală a costurilor operaționale de 636643 Euro, la nivelul tuturor unităților participante în proiect

Building bridges for circular economy for fostering youth entrepreneurship
+
Construirea de punți pentru economia circulară prin promovarea antreprenoriatului verde
+
PLASTEAM
+
(DE)CONSTRUCTION FOR THE CIRCULAR ECONOMY
+
Fostering Industrial Symbiosis through the development of a novel and innovative training
+
EduZWaCE - "Education for ZERO WASTE and CIRCULAR ECONOMY"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
ALL CNPCD PROJECTS
Project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania