National Center for Sustainable Production and Consumption

RECDEV: Platformă inovatoare tridimensională de instruire a angajaților din industria de dezasamblare și reciclare a DEEE-urilor / cursuri de formare / proiecte pilot


Perioada: 2013-2017


Descriere generală: Proiectul RECDEV a facilitat dezvoltarea de cursuri inovative la distanță și de autoformare, care familiarizează operatorii din cadrul industriei de recilcare a DEEE-urilor cu metode de dezasamblare a dispozitivelor electrice și electronice și cu metode de identificare a tipurilor și calităților materialelor încorporate.


Activitati si rezultate: Noua și inovatoarea platformă tridimensională de educare și formare este pilotată în prezent de către companii românești de reciclare a DEEE iar cu ajutorul ECOTIC, platforma RECDEV a devenit o resursă disponibilă pentru toți actorii interesați.

Fostering Industrial Symbiosis through the development of a novel and innovative training
+
EduZWaCE - "Education for ZERO WASTE and CIRCULAR ECONOMY"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
Prevenirea și reducerea generării deșeurilor în companii
+
Soluții inovative pentru industria reciclatoare a DEEE
+
Instruire în domeniul eficientizării consumului de resurse si al optimizării
+
Parteneriat pentru ecoinovare
+
ALL CNPCD PROJECTS
Project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania