MedGreen

“Medgreen” este un proiect European finantat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”; Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” Poli de Competitivitate.

Rolul CNPCD este de a contribui la crearea unui baze de date regionale cu privire la surse de deseuri, clasificarea si codificarea acestora, cantitati si metode de reciclare si valorificare. Informatiiile colectate vor fi accesibile tuturor actorilor interesati cu ajutorul unei platforme web dedicate.

Companiile tintite sunt companii mici si mijlocii din sectorul de productie si servicii localizate in zona de Vest a Romaniei. Acestea vor fi instruite in domeniul ecoeficientei, cu accent pe identificarea si reducerea pierderilor rezultate din operatiunile lor, intelegerea acestor pierderi din perspectiva financiara si identificarea de solutii de imbunatatire. 

Programul pentru dezvoltarea sustenabila a intreprinderilor din Romania pune accent pe cresterea expertizei nationale in domeniul Productiei Curate si a Responsabilitatii Sociale, in particular pentru sectorul turistic.