Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Durata proiectului  01.02.2021 - 31.01.2023

Scopul proiectului  

Peste 3,3 milioane de tineri (cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani) erau șomeri în UE în 2019. Este foarte probabil ca situația să se înrăutățească odată cu criza COVID19 din 2020. În același timp, criza respectivă a subliniat, de asemenea, necesitatea de a forma oameni la distanță.

Educația antreprenorială face diferența: în cadrul absolvenților, cei care au participat la orice formare antreprenorială sunt de 5 ori mai dispuși să înceapă activități antreprenoriale. Antreprenoriatul ecologic (GE), activitățile non-profit și economia circulară (EC) sunt interconectate. Importanța EC este în continuă creștere atunci când se creează noi locuri de muncă ecologice, oportunități de antreprenoriat pentru tineri și o economie mai incluzivă, aducând astfel beneficii sociale. În cadrul proiectlui "Construirea de punți pentru economia circulară prin promovarea antreprenoriatului verde", se va dezvolta un curs de instruire in domeniile vizate pentru a pregăti tinerii pentru a deveni deținători de afaceri durabile proprii.


Grupuri țintă:

-Tineri (18 - 28 de ani): tineri, de la absolvenți de liceu până la studenți și absolvenți de licență/masterat (18-28 de ani), care sunt interesați de dezvoltarea antreprenoriatului verde.

- Profesori din instituții de educație formală și non-formală care lucrează cu tineri interesați de creșterea cunoștințelor în domeniul EC și al antreprenoriatului verde.

- ONG-uri și alte organizații active în domeniile CE, GE, tineret, inclusiv organizațiile partenere. 


Obiectivele proiectului: 

- să creeze oportunități de carieră pentru tineri in domeniile EC si al antreprenoriatului verde 

- să ofere cunoștințe și abilități integrate despre potențialul și beneficiile EC, inclusiv informații despre impactul social, antreprenoriatul verde și organizațiile non-profit

- să stabilească modele de afaceri în domeniul EC și să promoveze afacerile și colaborările în domeniul GE la nivel național, regional și european

- să transfere și să disemineze la nivel paneuropean rezultatele proiectelor și utilizarea EC pentru îmbunătățirea impactului social și de mediu - să consolideze crearea de rețele între organizațiile partenere, tineri și alte părți interesate


Activități și rezultate: 

1. O cartografiere a bunelor practici existente pentru tineri în educația și formarea non-formală și formală în domeniul EC, inclusiv metode didactice, materiale de învățare, baza de cunoștințe și subiecte, literatura de specialitate utilizată, abordări existente de învățare și predare - o analiză detaliată a stadiului actual, care va fi utilizată ulterior ca bază de cunoștințe, dezvoltând abordări inovatoare, traininguri online.

2. Elaborarea și proiectarea de cursuri de formare online - care să acopere subiecte de EC, GE, cum ar fi economia circulară, stabilirea modelelor de GE și de afaceri, în care afacerile sunt bancabile și autosusținute. Această activitate va include, de asemenea, o dezvoltare a manualului electronic.

3.Dezvoltarea unei platforme interactive de învățare, care să includă materiale de formare atractive și inovatoare, videoclipuri, seminarii web etc. Platforma va fi, de asemenea, utilizată ca "spațiu creativ" în care tinerii pot face schimb de idei de afaceri inovatoare în domeniul EC, pot înființa companii și pot obține sprijin din partea colegilor, a altor întreprinderi și/sau a partenerilor de proiect.

4. O acțiune pilot de formare va fi implementată în România, implicând aproximativ 40 de tineri, inclusiv tineri cu oportunități reduse și tineri marginalizați (18-28 de ani), care vor fi instruiți pe baza competențelor cheie îmbunătățite, cu accent special pe CE și GE, oferindu-le o oportunitate unică de a interacționa, discuta, împărtăși experiențe și implementa activități de învățare împreună cu colegii lor cu medii culturale și/sau sociale diferite, precum și un schimb de idei de afaceri și de a înființa noi afaceri.

5. Crearea unui mecanism eficient de cooperare internațională - "platforma creativă", între tineri, întreprinderi, experți, cu scopul de a crea noi oportunități de afaceri în domeniul EC și de a promova experiențe de învățare inovatoare.


Parteneri: 

- Asociația Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile (România)

- GROUPE ONE ASBL (Belgia)

- FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS (Romania)

- INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (Grecia)

- Institutul Internațional pentru Implementarea Dezvoltării Durabile Maribor (Slovenia)

                                 


Building bridges for circular economy for fostering youth entrepreneurship
+
Construirea de punți pentru economia circulară prin promovarea antreprenoriatului verde
+
PLASTEAM
+
(DE)CONSTRUCȚIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ
+
Încurajarea simbiozei industriale prin dezvoltarea unei instruiri noi și inovatoare
+
EduZWaCE - "Educație pentru ZERO DEȘEURI și ECONOMIE CIRCULARĂ"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
TOATE PROIECTELE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania