Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Perioada: 2018-2020


Descriere generală: Educație pentru Zero Deșeuri și Economie Circulară este un proiect Erasmus + care urmărește să elimine lipsurile din educația și formarea profesională și să creeze un nou curs de formare axat pe economia circulară și minimizarea deșeurilor și dezvoltarea competențelor interdisciplinare necesare pentru crearea de noi locuri de muncă în domeniu. Consorțiul international, format din nouă țări europene, sub coordonarea Centrului de Dezvoltare din Thessaly, AKETH-DCT, este responsabil pentru producerea a patru rezultate intelectuale: o platformă interactivă cuprinzând: Hubul de cunoștințe, un curs online și un instrument de diagnosticare.

Obiectivul general al parteneriatului strategic EduZWaCE este de a sprijini schimbul de bune practici, permițând părților interesate să aprofundeze, să răspândească cunoștințe, să dezvolte și să consolideze rețelele, să-și sporească capacitatea de a opera la nivel transnational, prin schimb de idei, practici și metode.

Proiectul își propune să creeze un nou program de instruire non-formal axat pe minimizarea deșeurilor și economia circulară și să se concentreze asupra dezvoltării competențelor interdisciplinare necesare pentru locurile de muncă ale viitorului, adaptate nevoilor angajatorilor / IMM-urilor.

Obiectivele noastre sunt:

• Dezvoltarea unei baze de date informative care va cuprinde: strategii, rapoarte, analize, articole din domeniul economiei circulare - pentru prima data in limba romana!

• Crearea a doua cursuri online pentru cele doua grupuri tinta

• Crearea unui tool de diagnoza pentru companii pentru evaluarea optiunior

• Dezvoltarea unei platforme de cooperare între companii si co –creare de soluții pentru evitarea deșeurilor și aplicarea economiei circulare

Proiectul se adresează următoarelor grupuri:


• Managerilor, responsabilor de mediu, inginerilor, designerilor de produs, inovatorilor, antreprenorilor, sau personalului de specialitate din companii și institutii publice, trainerilor – absolventi cu studii superioare
• Muncitorilor din firme de reciclare, recuperare, reparare de obiecte si echipamente - absolventi de liceu sau scoli profesionale

Informații suplimentare privind EduZWaCE pot fi găsite aici: http://www.eduzwace.eu/

Building bridges for circular economy for fostering youth entrepreneurship
+
Construirea de punți pentru economia circulară prin promovarea antreprenoriatului verde
+
PLASTEAM
+
(DE)CONSTRUCȚIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ
+
Încurajarea simbiozei industriale prin dezvoltarea unei instruiri noi și inovatoare
+
EduZWaCE - "Educație pentru ZERO DEȘEURI și ECONOMIE CIRCULARĂ"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
TOATE PROIECTELE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania