Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Perioda de implementare: Octombrie 2020 – Aprilie 2023


Scopul proiectului: 

Proiectul PLASTEAM are ca scop educarea elevilor și a personalului din școlile primare în ceea ce priveste utilizarea responsabilă și reciclarea articolelor din plastic, informarea despre impactul lor asupra mediului și furnizarea de activități didactice pentru promovarea sistemelor de gestionare a materialelor plastice în școlile primare.


Grupuri țintă:

Proiectul se adresează în mod direct școlilor primare (profesori, elevi, coordonatori, etc.), dar, în perspectiva abordării întregii școli, se adresează și altor clase și instituții educaționale pentru a promova cooperarea intersectorială. 


Obiectivele proiectului: 

 • Creșterea gradului de conștientizare a școlilor cu privire la impactul materialelor plastice asupra mediului
 • Dezvoltarea de activități didactice pentru promovarea unor sisteme și practici de gestionare a materialelor plastice pentru școlile primare, vizând reducerea articolelor din plastic de unică folosință
 • Educarea elevilor de la o vârstă fragedă in legatura cu abilitățile pentru evitarea si reducerea utilizarii plasticului
 • Modelarea gandirii elevilor pe baze ecologice, o gandire care include „curiozitate pentru lume și gândire critică”.


Activități și rezultate: 

 1. Aplicatie (APP) pentru calcularea amprentei individuale de plastic: va fi dezvoltată o aplicație pentru amprenta de plastic pentru a colecta date despre comportamentul elevilor din școlile primare și pentru a investiga atitudinile de evitare și reciclare a deșeurilor din plastic din școlilor primare
 2. Recomandări și concurs pentru școala fără plastic: proiectul va dezvolta un set de linii directoare pentru personalul școlar și pentru elevi, în scopul implementării practicilor durabile
 3. STEAM Box & Lab: un set de instrumente și activități didactice inovatoare, care va fi proiectat și utilizat în câmpurile STEAM pentru a fi ușor integrat în programele structurate ale școlilor primare. 


Parteneri: 

 • Agora Roermond - Stichting Onderwijs Midden Limburg (Olanda)
 • Asociația Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile (România)
 • Școala Gimnazială nr. 10 (România)
 • BIROUL DE INFORMARE MEDITERRANIANĂ PENTRU MEDIU, CULTURĂ ȘI ASOCIERE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ (Grecia)
 • ȘCOALA ST MICHAEL (Malta)
 • Finanțe și bănci, Asociația pentru dezvoltarea organizațională și a riscurilor Umane (Italia)
 • CENTRUL NAȚIONAL AL FUNDAȚIEI PENTRU COMUNICARE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE (Olanda)
 • ȘCOALA PRIVATĂ THEMISTOKLIS (Grecia)

Puteți accesa aici linkul catre website-ul de proiect: https://plasteam.eu/

 

Building bridges for circular economy for fostering youth entrepreneurship
+
Construirea de punți pentru economia circulară prin promovarea antreprenoriatului verde
+
PLASTEAM
+
(DE)CONSTRUCȚIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ
+
Încurajarea simbiozei industriale prin dezvoltarea unei instruiri noi și inovatoare
+
EduZWaCE - "Educație pentru ZERO DEȘEURI și ECONOMIE CIRCULARĂ"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
TOATE PROIECTELE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania