Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Perioada: 2014-2015


Descriere generală: “Medgreen” este un proiect European finanțat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013,  co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”;  Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competitivității polilor de creștere economică.


Activități și rezultate: CNPCD a contribuit la creearea unui baze de date regionale (regiunea S-V) a deșeurilor industriale generate în regiunea de vest, cuprinzând clasificarea și codificarea acestora, cantități și metode de reciclare și valorificare. Informațiiile colectate au fost puse la dispoziția tuturor actorilor interesați cu ajutorul unei platforme web dedicate. Beneficiarii direcții ai activităților CNPCD, 14 companii din industrie și sectorul logistic, au fost sprijinite să identifice soluții de prevenire și reducere a deșeurilor generate și să pună în acțiune un plan în acest sens.

PLASTEAM
+
(DE)CONSTRUCȚIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ
+
Încurajarea simbiozei industriale prin dezvoltarea unei instruiri noi și inovatoare
+
EduZWaCE - "Educație pentru ZERO DEȘEURI și ECONOMIE CIRCULARĂ"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
Prevenirea și reducerea generării deșeurilor în companii
+
Soluții inovative pentru industria reciclatoare a DEEE
+
TOATE PROIECTELE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania